Onze medewerkers zijn ons visitekaartje

Skadi Tirpak - Directeur Dutch Cycling Embassy - vertelt: “Eigenlijk zijn onze medewerkers onze grootste ambassadeurs. Allemaal reizen ze met de trein en de fiets naar kantoor. Onze afspraken met het netwerk binnen Nederland doen we met een combinatie van OV en OV-fiets.” Dutch Cycling Embassy heeft als missie om internationaal zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. “Het Ministerie van Infrastructuur en Water heeft de ambitie om als Nederland fietsland nummer 1 te blijven, we hebben als Nederland internationaal dan ook echt een gidsfunctie.” Vult Shelley Bontje - Projectmanager Dutch Cycling Embassy - aan.

Goed voorbeeld doet goed volgen

“We merken dat er vanuit het buitenland steeds meer vraag is naar kennis over de fiets. Daarin hebben we een voorbeeld-, kennis- én loketfunctie. Met een klein team denken we proactief mee en gaan op uitnodiging internationale samenwerking aan. Als een Nederlandse ambassadeur in het buitenland op de fiets stapt, dan heeft dat lokaal een enorme voorbeeldfunctie, zeker als we dat samen met de genodigden -van andere ambassadeurs, tot politici, beleidsmakers en fietsactivisiten- doen.”, vertelt Bontje.

Het begint met het plotten van de mogelijkheden op een kaart

Samenwerken gaat op verschillende niveaus. Tirpak: “In onze ThinkBike workshops werken we met lokale overheden aan verandering op het gebied van duurzame mobiliteit. We plotten letterlijk op de kaart waar de knelpunten en mogelijkheden zijn. We organiseren ook studiebezoeken in Nederland. Daarmee laten we internationale delegaties ervaren hoe duurzame mobiliteit in Nederland is ingericht. Als je het laat zien én ervaren open je echt de ogen van de ander.”

Van autobrein naar fietsbrein

De auto is in veel landen een statussymbool. De fiets en OV worden gezien als minderwaardig. Dat is iets waar de Dutch Cycling Embassy vaker tegenaan loopt. “Hier is het veel meer genivelleerd: de minister-president fietst ook. Het is echt een mindset. In Amerika heeft men vaker een autobrein dan - zoals we hier hebben - een fietsbrein. Men stapt eerder de auto in voor een korte afstand, dan op de fiets. Dit bespreken we ook in de workshops. Het culturele gedeelte is een belangrijk onderdeel. Zonder dat slaagt de opzet niet zo snel. Je kan dingen niet afdwingen, veranderingen gaan geleidelijk. Ook in Nederland.”, aldus Bontje.

Levendige steden zijn heel waardevol

In het buitenland is de combinatie van actieve mobiliteit –fietsen en lopen- en OV nog niet geheel ontsloten. Bontje: “Leefbare en levendige steden zijn de toekomst, nationaal en internationaal is hier steeds meer erkenning voor. Terugkijkend is er in Nederland veel beleid gericht geweest op levendige binnensteden, door bijvoorbeeld de ontwikkelingen van grote supermarkten buiten de stadscentra te ontmoedigen. Ook hedendaags zetten we bij de woonopgave in op de ontwikkeling van wonen rondom ov-knooppunten.”

Tirpak concludeert: “Het Nederlandse fietsnetwerk, bekend voor onze uitgebreide infrastructuur en naadloze integratie met OV, dient als inspiratie voor andere landen die streven naar duurzame mobiliteit. Het vertalen van dit model kan wereldwijd voordelen opleveren, zoals verminderde congestie, schonere lucht en een verbeterde levenskwaliteit voor inwoners. En daar zijn we en gaan we graag mee aan de slag.”