Zelf het goede voorbeeld geven

‘Spitsbreker van het jaar’, dat word je niet zomaar. De gemeente Rotterdam won de verkiezing van BNR Nieuwsradio eerder dit jaar voor het mobiliteitsbeleid, dat gezond en duurzaam reizen stimuleert. Naast het sluiten van klimaatakkoorden met bedrijven in de stad om de CO2-uitstoot terug te dringen, kijkt de stad ook naar zichzelf. “We vinden het belangrijk dat er duurzaam wordt gereisd en dat de stad toegankelijk blijft. Daarbij willen we zelf het goede voorbeeld geven. Als onze 14.000 medewerkers duurzaam én gezond reizen, heeft dat serieus impact”, aldus Arie de Boed - beleidsadviseur HR en verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid.

Om fietsen te stimuleren is goed inzicht nodig

“Met ons Rotterdams fietsbeleid Fietskoers 2025 geven we, samen met bedrijven en organisaties uit de stad, de fiets een hoofdrol. Daarom is de Rotterdamse fietsalliantie opgericht.” De Boed vervolgt: “Wij willen een CO2-reductie van 50% in 2030 bereiken, en meer fietsen draagt daaraan bij. Om het fietsen gericht te stimuleren, is goed inzicht nodig. Wanneer en hoe vaak fietsen onze medewerkers? Vanaf 2023 registreren en declareren medewerkers al hun zakelijke reizen via een mobiliteitsplatform in combinatie met een app. Dat levert ons een goede nulmeting op. Daarmee kunnen we duurzaam reizen en fietsen verder stimuleren.”

Fietsvriendelijk bedrijf

Er is al veel bereikt. Zo behaalde de gemeente Rotterdam in 2022 het gouden certificaat ‘fietsvriendelijk bedrijf’ van de Fietsersbond. “Dat is te danken aan het complete pakket aan maatregelen”, aldus de Boed, “waaronder voorzieningen als afgesloten, overdekte fietsenstallingen, douches en lockers.” Maar er is meer nodig om fietsen te stimuleren. “De vergoeding voor de aanschaf van een fiets is verhoogd, zodat medewerkers een elektrische fiets kunnen kopen. Ook is de fietsvergoeding verhoogd naar 15 cent per km. Voor dienstreizen staan er dienstfietsen klaar op verschillende locaties. En wie met het OV reist, kan met zijn mobiliteitskaart gebruikmaken van een OV-fiets en fietsenstalling.”