Fietsstimulering op de agenda bij de Nationale Politie

Fietsstimulering staat sinds kort bij de Nationale Politie op de agenda als onderdeel van nieuw beleid voor Slimme mobiliteit en Duurzaamheid. Bij de Nationale Politie werken 62.000 medewerkers. De Regionale Eenheid Oost-Nederland is koploper en wist na een Bike Experience Day in Apeldoorn ruim honderd medewerkers op de fiets te krijgen. “Het was een inspirerend evenement, waar we medewerkers bewust hebben gemaakt van andere aantrekkelijke vervoerskeuzes zoals de Speed Pedelec”, aldus Jolanda Aalbers, directeur bedrijfsvoering Eenheid Oost en fietsambassadeur.

“Een collega die op de Bike Experience Day deze speedbike ontdekte, fietst nu van zijn woonplaats Nijkerk naar Apeldoorn. Dat is wel 42 km enkele reis”, vertelt Leander Witjes, projectleider Slimme Mobiliteit en Duurzaamheid bij Eenheid Oost. “Hij vindt het echt fantastisch.” En ook Witjes zelf stapte als verstokte automobilist over op een e-bike, want als projectleider moet je wel het goede voorbeeld geven. Vanuit de gedachte dat goed voorbeeld doet volgen, bloggen ‘overstappers’ op intranet over hun fietservaringen.

De auto is binnen de politie veruit het populairste vervoersmiddel, weten Aalbers en Witjes. Aalbers: “We willen vooral een beweging op gang brengen. We kunnen medewerkers niet opleggen om duurzame en gezonde keuzes te maken. Maar we kunnen ze wel bewustmaken van andere vormen van vervoer. Met een gezamenlijke aanpak kan er een olievlek ontstaan die zich van Eenheid-Oost naar de Nationale Politie verspreidt en vanuit het netwerk van fietsambassadeurs naar heel Nederland. Maar uiteindelijk moeten medewerkers het zelf leuk vinden om naar hun werk te fietsen.”

Aalbers ziet het als een persoonlijke opgave om die beweging aan te zwengelen. “We hebben in Nederland echt iets te doen om de klimaatdoelstelling te halen. Dat begint met het besef dat we een keuze hebben. Je stapt misschien automatisch in de auto, maar je kunt ook een andere keuze maken, die beter is voor het milieu en je gezondheid. Binnen de politie hebben wij inmiddels een netwerk van fietsambassadeurs in alle eenheden die net zo enthousiast zijn als wij om deze boodschap uit te dragen.”

Leander Witjes en Jolanda Aalbers van de Nationale Politie

“Als landelijk netwerk kunnen we duurzaam reizen in Nederland op de kaart zetten.’’

Verleiden

De kunst om ‘stoere’ politiemensen te verleiden om vaker naar het werk te fietsen of een e-bike of Speed Pedelec uit te proberen, beheerst Witjes als geen ander. Voor een eerste kennismaking organiseerde hij samen met andere organisaties evenementen zoals de Bike Experiment Day in Omnisport in Apeldoorn. Medewerkers konden hier op allerlei type en merken fietsen proefrijden op de baanwielrenbaan voor de wereldtop. “Dit paste perfect bij onze avontuurlijke politiemensen. Ze ervoeren dat je niet oud hoeft te zijn om elektrisch te fietsen. Zo’n evenement is belangrijk om mensen te verleiden.

Witjes gelooft in de kracht van warme communicatie. Vragen worden persoonlijk beantwoord en locaties regelmatig bezocht. Binnen de Eenheid Oost is er een laagdrempelig aanspreekpunt, waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. En er is een website met informatie op het gebied van mobiliteit. Witjes zelf draagt waar mogelijk zijn overtuiging uit: “Goed fietsbeleid is een investering voor je organisatie, maar het bespaart parkeerkosten, medewerkers worden fitter én het is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Ik merk dat medewerkers trots zijn op hun fiets. Alleen praten over fietsen, zorgt al voor een lach op het gezicht.”

Krachten bundelen

In de Regionale Eenheid Oost-Nederland hebben Aalbers en Witjes ervaren hoe samenwerking met andere organisaties tot synergie leidt. “Als fietsambassadeur kunnen we duurzaam reizen in Nederland echt op de kaart te zetten”, stelt Witjes. Intern krijgt het stimuleren van fietsen in woon-werk-verkeer een prominente plek in de routekaart mobiliteit die vanaf 2020 per eenheid ingevuld gaat worden. Witjes: “Alle lichten staan op groen voor de fiets!’

Voor meer informatie over de fietsambities en aanpak kunt u mailen naar: leander.witjes@politie.nl.

Meedoen

Doe de fietsscan en ontdek de potentiële groei van het aantal fietsforensen in uw organisatie of vraag een communicatie toolkit aan om de zichtbaarheid van de voorzieningen en regelingen te vergroten.