Enexis geeft graag het goede voorbeeld

Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, verzorgt de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Voordat Enexis fietsen stimuleerde, ging 6% van de medewerkers op de fiets naar het werk. De ambitie voor 2020 was 10%, maar inmiddels is de 12,5% al gepasseerd!

Enexis Groep geeft graag het goede voorbeeld op het gebied van fietsstimulering. De succesvolle Autoloze Dinsdag die Enexis bedacht en uitvoerde, krijgt inmiddels landelijk navolging en is geëvolueerd in de campagne 'Wanneer neem jij autovrij?’ “De jonge generatie is helemaal niet meer bezig met auto’s, maar wil gewoon van A naar B reizen.”

Meteen maar een nuance: het is een utopie om te denken dat iedereen bij Enexis op de fiets zijn werk kan uitvoeren. “Denk maar aan onze monteurs’’, zegt René Laheij, manager Facility Management en Vastgoed. “Onze klanten gaan altijd voor, zeker bij storingen. En monteurs kunnen moeilijk op de fiets aankomen.’’

Naast de medewerkers die de nadrukkelijke aandacht van Enexis voor duurzaamheid en CO2-neutraal reizen ‘gedoe’ vinden, omarmen verreweg de meeste collega’s het mobiliteitsbeleid. Dat lijkt op beleid ‘uit het boekje’. Zo heeft het bedrijf zeer doordachte, aantrekkelijke aanschafregels, faciliteiten en voorzieningen om mensen te verleiden CO2-neutraal te reizen.

“Daarbij kijken we nadrukkelijk verder dan alleen de fiets”, zegt Cor Brockhoven, directeur Public Affairs & Communicatie, al jaren aanjager van duurzame initiatieven en zelf fervent fietser. “In ons mobiliteitsbeleid staat dat we in 2020 voor 50% minder CO2-uitstoot moeten zorgen en dat we duurzame keuzes maken voor de manier waarop we werken en reizen. Dat kan op meerdere manieren.’’ Laheij is daar een voorbeeld van: “Ik moet op veel dagen op verschillende locaties in het land zijn, dan is de fiets geen optie. Ik rijd daarom tegenwoordig in een elektrische auto. Dat vergt wat meer planwerk vanwege de laadmogelijkheden en actieradius van de elektrische auto, maar het werkt in mijn geval én ik reis CO2-neutraal.’’

Campagnes

Voor de goede orde: Enexis Groep heeft nóg liever dat werknemers op de fiets stappen. Met campagnes, aantrekkelijke fietsvoorzieningen en opvallende acties probeert het bedrijf z’n maatschappelijke rol te benadrukken. Meest tot de verbeelding sprekende actie is wellicht de introductie van de Autoloze Dinsdag, een idee dat ontsproot uit het brein van Laheij. Er zijn inmiddels meerdere succesvolle Autoloze Dinsdagen achter de rug: dagen waarop collega’s thuiswerken of alleen met ov of de fiets te reizen. Doel is niet alleen een forse daling van de CO2-uitstoot, maar ook bewustwording: collega’s komen los van vaste patronen en worden geprikkeld om na te denken over hun reisgedrag. De eerste Autoloze Dinsdag leverde direct een besparing op van 40.000 kg CO2 (70% besparing ten opzichte van een reguliere dinsdag). Het initiatief krijgt inmiddels landelijk navolging en is geëvolueerd in de landelijke campagne: 'Wanneer neem jij autovrij?' die samen met Anders Reizen tot stand is gekomen.

Cor Brockhoven en Rene Laheij van Enexis

"Meer medewerkers op de fiets met campagnes, aantrekkelijke fietsvoorzieningen en opvallende acties."

Inspireren

Voor een nutsbedrijf dat dagelijks bezig is met de energietransitie, ziet Enexis het ook als z’n maatschappelijke taak om anderen te inspireren, zegt Cor Brockhoven. “Op het gebied van energie hebben we veel kennis en kunde in huis, die willen we delen. Wij zijn dus nadrukkelijk bezig met het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering, maar vertellen ook op mobiliteitscongressen hoe we het aanpakken en waar we tegenaan lopen. De transitie lukt alleen als we goed samenwerken.’’

Beïnvloeden

Zo leerde Enexis Groep al veel over gedragsbeïnvloeding. “Bij gedragsbeïnvloeding draait het bij ons om vier pijlers die tegelijkertijd op elkaar inwerken’’, zegt Laheij. “Begrip en overtuiging (‘ik begrijp wat er van me wordt gevraagd en ik zie het nut ervan’), voorbeeldgedrag (‘ik zie dat mijn leidinggevenden en collega’s zich anders gedragen’), vaardigheden (‘ik heb de vaardigheden en mogelijkheden om me op de nieuwe manier te gedragen’) en formele systemen (‘ik zie dat structuren, processen en systemen de veranderingen ondersteunen’).

Dat inzicht helpt bij de transitie die Enexis Groep zelf doormaakt, en wordt versterkt door een andere trend. Laheij: “Jonge mensen die bij ons komen werken, hebben vaak al iets met duurzaamheid, door de aard van ons werk. Ik merk ook dat onze trainees en jongere medewerkers over het algemeen veel minder bezig zijn met bezit en leaseauto’s: ze willen van A naar B komen. Daar gebruiken ze het OV, de fiets en apps voor. Het maakt hen helemaal niet uit hoe ze op hun bestemming komen, als het maar op een duurzame manier gebeurt. Die intrinsieke motivatie is al anders.’’

Stimuleren

Die motivatie kan Enexis Groep helpen om de doelstellingen te halen. En intussen gaat het bedrijf door met het positief stimuleren en als ambassadeur vertellen over de successen. Daarnaast wil Enexis met de twee andere Brabantse fietsambassadeurs, Efteling en FujiFilm, werkgevers in de regio Brabant en Zeeland motiveren om vaker de fiets te pakken. “We hebben de overheid, collega-bedrijven en andere stakeholders hard nodig om echt het verschil te maken. Ook daarom willen we graag leren van anderen.’’

Voor meer informatie over de fietsambities en aanpak van Enexis kunt u mailen naar rene.laheij@enexis.nl.

Meedoen

Doe de fietsscan en ontdek de potentiële groei van het aantal fietsforensen in uw organisatie of vraag een communicatie toolkit aan om de zichtbaarheid van de voorzieningen en regelingen te vergroten.