Er was eens… een attractiepark dat fietsstimulering serieus wilde aanpakken

Fietsend richting klimaatneutraal

Fons Jurgens - algemeen directeur Efteling is een fietsliefhebber: “Ik fiets regelmatig van huis naar de Efteling, 24 kilometer enkele reis!” Hij is ook voorzitter van de interne regiegroep duurzaamheid. En samen met een multidisciplinair team zorgt hij ervoor dat duurzame initiatieven worden doorgevoerd binnen de verschillende afdelingen van de Efteling. Dit met een duidelijk doel: klimaatneutraal in 2030. “We werken hier naartoe aan de hand van de thema’s afval, natuur, energie en mobiliteit.”

Goede voorbeeld

Op het thema mobiliteit wil de Efteling onder andere de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer reduceren met 20%. Het stimuleren van fietsen speelt daarin een grote rol, omdat veel medewerkers binnen een straal van 15 kilometer van de Efteling vandaan wonen. “Daar zit dus enorm veel potentie waar we op inzetten. In mijn rol als fietsambassadeur geef ik het goede voorbeeld.”

Van goede faciliteiten naar elkaar leren kennen

De afgelopen jaren is er bij Efteling hard gewerkt aan de fietsbereidheid en stimulering van alle medewerkers. Bijvoorbeeld via een fietsapp waarmee medewerkers cadeautjes, zoals een bioscoopkaartje of overnachting in het Efteling Hotel, bij elkaar kunnen fietsen. Sinds 2019 is er een fietsplan waarbij een renteloze lening kan worden afgesloten voor de aanschaf van een goede (elektrische) fiets. Onlangs werden extra douches in de buurt van werkplekken gerealiseerd en een nieuwe, overkapte fietsenstalling inclusief oplaadpunten voor elektrische fietsen aangelegd. Maar fietsstimulering houdt wat Fons betreft niet op bij faciliteiten en goede voorwaarden. “Fietsen is ook een efficiënte en fijne manier om te overleggen en elkaar beter te leren kennen. Op weg naar Kaatsheuvel pik ik her en der wat collega’s op. Heel gezellig!”