Ruimte voor fietsers en wandelaars op campus Heijendaal

“Als werkgever willen we een betekenisvolle werkplek bieden”, vertelt fietsambassadeur Marije Klomp van Radboud Universiteit Nijmegen. “Daar horen mobiliteit en bereikbaarheid ook bij.” Op de Radboud Universiteit onderzoeken wetenschappers en studenten vanuit verschillende vakgebieden de toekomst. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze opleidingen en onderzoeken.”

“Bijzonder is dat we op campus Heijendaal op het gebied van duurzaamheid en fietsbeleid samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), het ROC en Radboud UMC oplossingen zoeken. In het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal proberen we met overheden en vervoerders onze bereikbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de aanpak van fietsfiles. En we werken niet alleen op de campus samen. Als fietsambassadeur trekken we ook op met andere universiteiten in de Fietsmissie Hoger Onderwijs.”

Winst is te behalen bij medewerkers die 10 tot 15 km reizen

Radboud Universiteit mikt op een ‘verblijfsvriendelijke’ campus. Nathan Hooghof, adviseur mobiliteit van de universiteit: “We zien fietsers en wandelaars als hoofdgebruikers. Die geven we ruimte door meer wandel- en fietspaden in een groene omgeving. 61% van de medewerkers komt op de fiets, dat percentage willen we verhogen tot 70%. We denken dat er vooral winst te behalen is bij medewerkers die tussen de 10 tot 15 km reizen. Dat is net iets te ver voor de gewone fiets. Daarom zetten we nu in op de e-bike én een betere fiets-bereikbaarheid.” Medewerkers die verder weg wonen en geen goed alternatief hebben voor de hele reis willen we stimuleren de auto aan de rand van de stad te parkeren en met de fiets het laatste stukje af te leggen. Dit vergt goede samenwerking met gemeente en vervoerders.

Succes met een ingrijpende maatregel

Voor medewerkers hebben we e-bike probeerweken. 40% van de deelnemers wilde er daarna een aanschaffen. Dat stimuleren we door een nieuwe fiets te vergoeden tot 1500 euro.” Daarnaast boekte Radboud Universiteit - samen met de HAN - een opvallend succes met een ingrijpende maatregel die eenvoudig klinkt. Marije Klomp: “De hogeschool begint een kwartier later en de universiteit een kwartier eerder. Daardoor is de fietsdrukte afgenomen.” Afgelopen jaar hebben we met onze campuspartners de pilot ‘combinatiereizen’ uitgevoerd. Daarbij kregen deelnemers het advies om naar een P+R te reizen en van daar met het ov verder te reizen naar de campus. Daaruit bleek dat veel reizigers de combinatiereis beter waarderen dan de autorit. Die reizen willen we dan ook gemakkelijker vergoeden en ondersteunen, bijvoorbeeld met Mobility as a Service.