A.S.R. denkt het percentage fietsers op te kunnen schroeven

Duurzaamheid, vitaliteit van medewerkers en bereikbaarheid: dat zijn voor a.s.r. de hoofdredenen om een vooraanstaande rol te willen spelen op het gebied van fietsstimulering. Fietsambassadeur Boudewijn van Uden, directeur Corporate Communicatie, gelooft daarbij meer in positief stimuleren dan ‘straffen’.

ASR Nederland NV (a.s.r.) is actief sinds 1720 en behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. Van de ruim 3500 werknemers komt 20% met het OV naar het werk, 21% reist per fiets. A.s.r. denkt het percentage fietsers op te kunnen schroeven naar circa 28-30%.

Collega-bedrijven op het Utrechtse kantorenpark Rijnsweerd beschouwen a.s.r. als voorloper. “We zijn voortdurend bezig met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering, dus ook van onze mobiliteit. Wij produceren geen vervuilende producten, circa 98% van onze carbon footprint bestaat uit emissies die het gevolg zijn van mobiliteit. Uiteindelijk willen we volledig CO2-neutraal werken.”

Zelf behoort hij, tot zijn grote spijt, niet tot die doelgroep. Voor Van Uden, ex-amateurwielrenner en -wielrentrainer is de woonwerk-reis namelijk logistiek ingewikkeld. “Ik woon in de buurt van Rotterdam en heb vaak afspraken op verschillende locaties.’’

Speed Pedelec

MVO-specialist Adri Meijdam is wel fietsforens en legt per speed pedelec – een snelle elektrische bromfiets – dagelijks maar liefst 46 km af. Hij heeft de groep a.s.r.-fietsers gestaag zien groeien, mede dankzij stimuleringsmaatregelen zoals deelname aan de campagne Rij2op5. “Bij het opkomen van de eerste generatie e-bikes hebben we in samenwerking met Ondernemerskring Rijnsweerd geregeld dat er een aantal elektrische fietsen voor het kantorenpark beschikbaar kwamen.’’ De belangstelling was zo groot, dat a.s.r. en de omringende bedrijven inmiddels eigen deelfietsen (e-bikes en gewone fietsen) hebben.

Naast prima voorzieningen (fietsparkeergarage, douches, kleedruimtes met spiegels en föhn) wil a.s.r. op andere manieren de medewerkers motiveren om te fietsen. In juli 2019 lanceerde a.s.r. een fietsplan, waardoor medewerkers op een fiscaal aantrekkelijke manier een fiets kunnen bestellen. Meijdam: “Dat plan kende een zeer succesvolle start. Inmiddels hebben zo’n 250 collega’s er al gebruik van gemaakt.”

Hoewel medewerkers die dichtbij wonen vanwege beperkte parkeercapaciteit niet in aanmerking komen voor een parkeerplaats, ziet Van Uden meer in positief stimuleren dan in straffen. “Er kunnen allerlei praktische redenen zijn waarom je toch bent aangewezen op de auto, bijvoorbeeld als je de kinderen naar de opvang of school moet brengen. Maar dankzij de opkomst van de e-bike en Speed Pedelec en beschikbaarheid van elektrische deelauto’s wordt het steeds aantrekkelijker om naar het werk te fietsen.’’

Fietspaden

Dat geldt zeker voor de regio Utrecht, die een serieus bereikbaarheidsprobleem heeft: autorijden in de spits kan er behoorlijk frustrerend zijn. Maar, zo stipt Adri Meijdam fijntjes aan, eigenlijk geldt dat in toenemende mate ook voor fietsers. “Op sommige momenten is het in Utrecht lastiger een fietspad over te steken dan een autoweg. En veel fietspaden zijn te smal om die enorme stroom aan fietsers veilig te verwerken.’’

Meijdam pleit daarbij voor een originele oplossing. “Hanteer bijvoorbeeld een regel dat je voor elke kilometer asfalt die je aanlegt, óók een kilometer snelwegfietspad aanlegt.’’ Het idee illustreert dat a.s.r. verder kijkt dan alleen het eigen bedrijf, bevestigt Van Uden. “We willen graag meedenken met de overheid over de fietsinfrastructuur. En natuurlijk moet je bij het ontwikkelen van nieuwe plannen met het belang van fietsers rekening houden.’’

Adri Meijdam en Boudewijn van Uden van ASR

“Laat collega’s aan het woord die zich fitter voelen”

Bewustwoording

Intussen gaat a.s.r. gestaag verder met het bevorderen van fietsen. Niet alleen met concrete acties, zoals het inschakelen van een mobiele fietsenmaker, maar ook via bewustwording. Meijdam: “Ik schat in dat zo’n 400 à 500 medewerkers echt niet zonder auto kunnen. Bij de andere 3000 medewerkers zien we dat 80% van onze nieuwe medewerkers, die in de stad wonen, kiezen voor het OV en de fiets.’’

Bij de forse groep die dan overblijft en min of meer ‘auto-minded’ is, ziet Van Uden kansen om de bewustwording op te schroeven: fietsen of OV moeten in ieder geval worden overwogen. “Met die bewustwording zou het snel kunnen gaan. Denk maar aan de sigaret, die nog niet zo lang geleden in veel ruimtes geaccepteerd werd. Ik geloof niet zo in dwang, maar als werkgever kun je wel voortdurend de mogelijkheden om anders te reizen benadrukken en daarbij wijzen op vitaliteit. Bijvoorbeeld door collega’s aan het woord te laten die zich fitter voelen sinds ze zijn overgestapt op de fiets.’’

Leren van elkaar

A.s.r. gaat als fietsambassadeur nadrukkelijker samenwerking zoeken met andere bedrijven in de buurt. “Bij omringende bedrijven hebben we al de naam dat we vooroplopen, maar wij hoeven niet per se overal zelf het wiel voor uit te vinden. Mensen mogen altijd bij ons komen kijken hoe we ons fietsbeleid hebben geregeld, maar wij geloven ook in het ambassadeurschap als voedingsbodem voor nieuwe ideeën en om te leren van elkaar.’’

Voor meer informatie over de fietsambities en aanpak kunt u mailen naar: adri.meijdam@asr.nl

Meedoen?

Doe de fietsscan en ontdek de potentiële groei van het aantal fietsforensen in uw organisatie of vraag een communicatie toolkit aan om de zichtbaarheid van de voorzieningen en regelingen te vergroten.