Medewerkers hoger onderwijs op de fiets naar hun werk

Dertien hoger onderwijsinstellingen zetten zich in om meer medewerkers op de fiets te krijgen. Onder leiding van fietsambassadeur Radboud Universiteit doen de onderwijsinstellingen mee aan de Fietsmissie Hoger Onderwijs.

Fietsen heeft positieve effecten voor werknemers, werkgevers, het milieu en de gehele samenleving. Het doel van de Fietsmissie is dan ook om de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren. Door samenwerking en kennisuitwisseling zullen meer medewerkers op de fiets van en naar het werk gaan.
 

Deelnemende hoger onderwijsinstellingen:

 1. Hogeschool van Amsterdam
 2. Maastricht University
 3. Radboud Universiteit
 4. Saxion Hogeschool
 5. Technische Universiteit Eindhoven
 6. Tilburg University
 7. Universiteit van Amsterdam
 8. Universiteit Leiden
 9. Universiteit Utrecht
 10. Universiteit Twente
 11. Vrije Universiteit Amsterdam
 12. Wageningen University and Research
 13. Fontys Hogeschool
Vrouw parkeert fiets in fietsenrek
Beeld: ©RijksOverheid

OP DE FIETS NAAR WERK

Fietsen en lopen is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Hier heeft de corona-uitbraak een groot aandeel aan gehad. Thuiswerken was de norm en er was geen reden om met de auto naar werk te gaan. Nu er meer versoepelingen zijn en meer medewerkers naar het werk zullen gaan, neemt het autoverkeer toe.

Met de Fietsmissie willen deelnemers deze ingezette gedragsverandering van meer lopen en fietsen vasthouden. Fietsen naar het werk heeft niet alleen positieve effecten op het milieu. Het verkleint ook de ‘hyperspits’ in het OV, het vermindert autoverkeer en daarmee ontstaan er kortere files in de spits, kortom fietsen draagt bij aan verduurzaming van het verkeer.

Maar fietsen heeft ook een positieve effecten voor de gehele samenleving, werkgevers en werknemers. Door vaker de fiets te pakken blijven mensen gezond en vitaal. Ook vergroot het de bereikbaarheid van locaties.

De Fietsmissie Hoger Onderwijs anticipeert hiermee op het vervoer naar werk als we weer vaker naar ons werk gaan.

Fietsers en bussen in Utrecht
Beeld: ©RijksOverheid

DE FIETS IN DE KETEN

Het doel van de Fietsmissie is om 10% meer werknemers op de fiets bij het werk laten aankomen of vertrekken ten opzichte van 2019. De fiets hoeft niet het hoofdvervoersmiddel te zijn. Het gaat om het aantal werknemers dat aankomt en vertrekt op de fiets. Het telt dus ook mee als fietsen onderdeel is van de keten van vervoersmiddelen.

Om dat doel te bereiken, zullen deelnemers moeten streven naar een samenhangend pakket van fietsregelingen, fietsvoorzieningen en goede communicatie. De aanpak van de werkgever om fietsen te stimuleren vindt zo aansluiting bij de financiële mogelijkheden, locatie en organisatie.

Onderlinge kennisuitwisseling, inspiratie en het delen van ervaringen in de praktijk helpen de onderwijsinstellingen hun krachten te bundelen voor betere bereikbaarheid van locaties en natuurlijk fittere collega’s.

Als de effecten van de Fietsmissie onder werknemers van de hoger onderwijsinstellingen positief zijn, zullen de geleerde lessen ook kunnen bijdragen om ook meer studenten op de fiets te krijgen.

Fietpad over de Waalbrug
Beeld: ©RijksOverheid