Feiten en Cijfers

Wij stimuleren je graag om voor korte ritten vaker de fiets te pakken. Ook naar je werk. Er zijn tal van feitjes, cijfers en interessante regelingen die hierbij kunnen helpen en dit daarnaast ook mogelijk maken.

Wist je dat?

... Er in het klimaatakkoord 75 miljoen gereserveerd is voor het bouwen en verbeteren van die fietsenstallingen? Dat komt bovenop de 100 miljoen voor fietseninfrastructuur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de cofinanciering van zo'n 245 miljoen door provincies en gemeenten. Daarvoor worden naast fietsstallingen bij stations, ook snelfietspaden aangelegd en verbeterd. Dat maakt dat meer fietssforensen sneller en soepeler naar hun werk kunnen, zowel met de e-bike als de gewone fiets. 

... Maar liefst 25% van de autoforensen bereid is om met de juiste regelingen en voorzieningen over te stappen op een ander vervoersmiddel? Zo zegt 10% over te stappen als hun werkgever korting geeft op de aanschaf van een e-bike. Ga jij al in gesprek met je werkgever?

... Er op 37.000 km aan fietspaden in Nederland jaarlijks 3,8 miljard fietskilometers afgelegd wordt voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Maar groei is mogelijk, want nog steeds gaat ongeveer de helft van de mensen die minder dan 7,5 km van het werk wonen met de auto. 

afbeelding met de tekst "25% van autoforensen is potentiële fietsforens"

Feiten voor werkgevers én werknemers

Fietsen vaak meer mogelijk en populairder dan u denkt

Feit! Op een gewone fiets, fietsen medewerkers gemiddeld 4,5 kilometer. Dat is 9 kilometer heen en terug. Mensen met een e-bike leggen gemiddeld langere afstanden naar hun werk af, namelijk 7,6 kilometer. Gemiddeld 15,2 kilometer heen en terug.

Van 8,6 miljoen medewerkers komt gemiddeld 30% met de fiets naar het werk. De fiets is het meest populair in de non-profitsector en ook in een sterk stedelijke omgeving kiezen mensen tot nu toe sneller voor de fiets dan daarbuiten. (Bron: Pilot fietsmonitoring NVP, Kantar, juni 2019.)

Afbeelding met de tekst: "15km" bij een elektrische fiets en "9km" bij een gewone fiets.

Aantrekkelijke fiscale regelgeving werkt

Werkgevers kunnen een grote bijdrage leveren om het reisgedrag van hun medewerkers te verduurzamen. Onderzoek toont aan dat het fietsregelingen daarbij een belangrijke rol speelt. Medewerkers die gebruik maken van een fietskilometervergoeding fietsen significant meer dan medewerkers zonder een fietsvergoeding. Hoe hoger de vergoeding die medewerkers krijgen, hoe meer de fiets gebruikt wordt voor woon-werkritten. (Bron: Financiële prikkels om fietsen naar het werk te stimuleren, MuConsult 2019).

Afbeelding met de tekst "14% meer fietsers door fietsvergoeding. 10% meer fietsers door korting e-bike. 16% meer fietsers door beperken parkeren."

Fietsers zijn gezonder

Van mensen die voornamelijk fietsen naar hun werk, haalt 80% de aanbevolen beweegrichtlijn voor een goede gezondheid. Ter vergelijking: van de mensen die een reispatroon hebben waarbij bijna alleen met de auto wordt gebruikt, haalt slechts 7% de beweegnorm. Dit kan een extra stimulans zijn werknemers om op de fiets naar het werk te blijven of gaan komen! (Bron: 'De relatie tussen gezondheid en het gebruik van actieve vervoerwijzen', Kennisinstituut voor mobiliteit, 2019).